Historia Konferencji

HISTORIA KONFERENCJI KATEDR TRANSPORTU I LOGISTYKI,

WYDZIAŁ EKONOMICZNY, UNIWERSYTET GDAŃSKI

1992 – 2016

 

W maju 1992 r. Katedry Transportu i Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowały pierwszą konferencję naukową pod hasłem ”Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego”. Tak więc spotykaliśmy się już dwadzieścia razy. Od początku, konferencja cieszy się dużym, zainteresowaniem środowiska nauki, przedstawicieli władzy oraz praktyków, reprezentujących sektor transportu, spedycji i logistyki. Celem konferencji jest systematyczna wymiana poglądów, doświadczeń oraz możliwość prezentowania wyników badań w zakresie przemian i funkcjonowania branży TSL.

 

 

Spotkania majowe w Sopocie do 1999 roku odbywały się pod wspólną nazwą „Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego”. Podejmowane zagadnienia dotyczyły  zarówno integracji i transformacji systemów transportowych w różnych krajach Europy, jak i aktualnych problemów polityki transportowej oraz funkcjonowania polskich przedsiębiorstw TSL na europejskim rynku. Potem, w latach 2000-2004, konferencja zmieniła nazwę na „Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej”. Wraz z upływem czasu zmieniała się sytuacja Polski w kontekście funkcjonowania europejskiego rynku transportowego, a zwłaszcza w kontekście kolejnych etapów dostosowywania naszego kraju do wstąpienia w struktury UE, a potem już pełnego w niej uczestnictwa. W latach 2007 i 2009 konferencja odbywała się pod nowym tytułem INTRALOG, aż w 2014 roku przyjęła nową, stałą nazwę TranSopot. Hasłem przewodnim spotkań są „Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku”. Do tej pory konferencje pod tą wspólną nazwą odbyły się już trzykrotnie (w latach 2014, 2015 i 2017), obecnie przygotowywane jest kolejne spotkanie TranSopot 2018.

 

 

W konferencjach uczestniczą przedstawiciele większości krajowych ośrodków ekonomicznych, politechnik i uczelni prywatnych, wielu praktyków i goście zagraniczni, a także przedstawiciele ministerstw i urzędów różnych szczebli. Konferencja w Sopocie jest uznawana za jedną z ważniejszych krajowych konferencji w zakresie problematyki funkcjonowania sektora TSL w warunkach otwartego rynku oraz jego przekształceń w XXI wieku. Od 2015 roku w ramach konferencji organizowana jest sesja dla doktorantów i asystentów, której celem jest umożliwienie młodym pracownikom zdobycia pierwszych doświadczeń w referowaniu wyników badań własnych i opublikowania artykułów w recenzowanych publikacjach.

 

 

Mamy nadzieję, że długoletnia tradycja konferencji będzie nadal przyciągała Państwa do Sopotu na Wydział Ekonomiczny, aby wspólnie z nami, pracownikami Katedr Transportu i Logistyki, prowadzić wymianę poglądów i dyskusje nad współczesnymi kierunkami rozwoju transportu i nowymi kierunkami badawczymi. Nieustającym celem tych spotkań jest też integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży TSL.