Abstrakty i artykuły

 

 

Zgłoszenie artykułu

Nadesłane przez uczestników konferencji artykuły w języku angielskim zostaną przez Radę Naukową zakwalifikowane do jednej z dwóch publikacji:

  • serii Springer Proceedings in Business and Economics Wydawnictwa Springer - http://www.springer.com/series/11960 (wzorem poprzednich edycji czasopismo zostanie zgłoszone do oceny i indeksowania w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink). 
 
  • monografii pokonferencyjnej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Warunkiem publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Negatywne recenzje nie stanowią podstawy do zwrotu opłaty konferencyjnej.

 

Przesłanie artykułu do 10 września 2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: transopot@ug.edu.pl

 

 

Formatka artykułu

Uwaga: maksymalna liczba stron wynosi 10.

Zgłoszenie abstraktu

Zgłoszenie abstraktu artykułu do 15 czerwca 2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: transopot@ug.edu.pl