Abstrakty i artykuły

 

 

Zgłoszenie artykułu

Uczestnicy mają możliwość zgłoszenia artykułów w języku angielskim do dwóch czasopism:

  • artykuł oryginalny do serii Springer Proceedings in Business and Economics Wydawnictwa Springer - http://www.springer.com/series/11960 (wzorem poprzednich edycji czasopismo zostanie zgłoszone do oceny i indeksowania w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink). Abstrakty i artykuły należy przesłać na adres e-mai: transopot@ug.edu.pl z dopiskiem TranSopot 2019.
 
  • artykuł przeglądowy w Transport Economics and Logistics (publikacja za 8 pkt. według Komunikatu MNiSW z 9.12.2016 r.) Czasopismo zostało zgłoszone do konkursu MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” i oczekujemy na wyniki konkursu. Abstrakty i artykuły zgodne z wymogami redakcyjnymi należy zgłosić do systemu edytorskiego: http://www.znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/about/submissions w sekcji TranSopot Conference.

 

Warunkiem publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Negatywne recenzje nie stanowią podstawy do zwrotu opłaty konferencyjnej.

 

Przesłanie artykułu do 31 marca 2019 r. drogą elektroniczną jak wskazano przy czasopismach.

 

 

Formatka artykułów do Transport Economics and Logistics

Uwaga: maksymalna liczba stron wynosi 10-12. Od lutego 2019 obowiązuje nowa formatka artykułów.

 

Formatka artykułów do "Springer Proceedings in Business and Economics"

Uwaga: maksymalna liczba stron wynosi 10.

Zgłoszenie abstraktu

Zgłoszenie abstraktu artykułu do 28 lutego 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: transopot@ug.edu.pl. do Springera i  do Transport Economics and Logistics. 

 

Autorzy zgłaszający abstrakty do Transport Economics and Logistics powinni przestrzegać wytycznych zawartych w pliku.