Abstrakty i artykuły

 

 

Publikacja

Uczestnicy mają możliwość zgłoszenia artykułów do następujących publikacji:

  • w języku polskim: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu i Logistyki (publikacja za 8 pkt. w zgodnie z Komunikatem MNiSW z 9.12.2016 r.);
  • w języku angielskim Conference Proceedings publikowane przez wydawnictwo Springer w serii „Springer Proceedings in Business and Economics” - http://www.springer.com/series/11960 (materiały konferencyjne zostaną zgłoszone do oceny i indeksowania w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink)

Zgłoszenie abstraktu

Zgłoszenie abstraktu artykułu do 15 stycznia 2018 r. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: transopot@ug.edu.pl.

 

Wymogi edytorskie dotyczące abstraktów

Zgłoszenie artykułu

Przesłanie artykułu do 15 marca 2018 r. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: transopot@ug.edu.pl.

 

 

Formatka artykułów do Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka.

Uwaga: maksymalna liczba stron wynosi 10.

 

Formatka artykułów do "Springer Proceedings in Business and Economics"

Uwaga: maksymalna liczba stron wynosi 10.