O konferencji

 

KONFERENCJA NAUKOWA


WYZWANIA ROZWOJU TRANSPORTU
W XXI WIEKU

 

 


Sopot, 28-30 maja 2018 r.

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w

 

 

Konferencji Naukowej TranSopot 2018 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wiekuKonferencja jest kontynuacją spotkań, organizowanych od 1992 r., poświęconych kierunkom rozwoju sektora transportu, których celem jest wymiana poglądów i dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju transportu, upowszechnianie wyników badań własnych i dyskusja nad nowymi kierunkami badawczymi oraz integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży TSL. W tegorocznej edycji konferencji chcielibyśmy również zaproponować specjalnie dedykowaną sesję dla doktorantów i asystentów, która ma na celu rozpowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych przez naukowców nieposiadających stopnia doktora. Planujemy również wyjazd studyjny pod hasłem Gdańsk- różne oblicza miasta w drugim dniu konferencji.

 

Termin nadsyłania artykułów został przedłużony do 31.03.2018 r.

 

 

Zaproszenie na konferencję

Zaproszenie na sesję dla doktorantów i asystentów

 

  

 

 Patronat honorowy konferencji:

JM Rektor UG
dr hab. Jerzy Gwizdała prof. UG

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki

 


Dziekan 
dr hab. Monika Bąk prof. UG

 

  

  

Partnerzy konferencji: