Obszary problemowe

 

 

I. Zrównoważony rozwój transportu:

 

 • strategie zrównoważonego rozwoju transportu na obszarach miejskich i pozamiejskich;
 • instrumenty internalizacji kosztów zewnętrznych transportu;
 • promowanie proekologicznych zachowań w transporcie;
 • poprawa efektywności energetycznej transportu.

 

II. Innowacje i postęp techniczny w transporcie:

 

 • innowacje w zakresie infrastruktury i środków transportu;
 • inteligentne systemy transportowe;
 • innowacje w zakresie procesów transportowych;
 • nowe koncepcje organizacji i zarządzania transportem;
 • innowacje w zakresie finansowania transportu.


III. Przedsiębiorstwa transportowe przyszłości - przesłanki rozwoju -
uwarunkowania przetrwania:

 

 • szanse korzystania z nowej perspektywy programowania 2014-2020;
 • strategiczne programowania własnej pozycji w gospodarce globalnej po 2021 r.;
 • procesy konsolidacyjne przedsiębiorstw transportowych;
 • programowane specjalizacje organizatorskie i operatorskie przedsiębiorstw transportowych;
 • modele funkcjonalne przedsiębiorstw transportowych.


IV. Finansowanie rozwoju transportu z udziałem środków Unii Europejskiej
w perspektywie 2014-2020:

 

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
 • Fundusz Transeuropejska Sieć Transportowa;
 • Fundusze dla małych projektów transportowych;
 • Instrument „Łącząc Europę”;
 • Mechanizmy hybrydowe partnerstwa publiczno-prywatnego i partnerstwa publiczno-prywatne w transporcie.


V. Sesja dla doktorantów i asystentów: ma na celu rozpowszechnianie
wyników badań naukowych w powyżej nakreślonych obszarach
tematycznych prowadzonych przez naukowców nieposiadających
stopnia doktora.