Obszary problemowe

 

I. Zrównoważony rozwój transportu:

 • nowe koncepcje ekonomiczne w transporcie;
 • zrównoważony rozwój transportu w praktyce; 
 • strategie i instrumenty internalizacji kosztów zewnętrznych transportu;
 • proekologiczne rozwiązania  i technologie w transporcie;
 • poprawa efektywności energetycznej transportu i paliwa alternatywne. 

II. Ekonomiczne aspekty innowacji i postępu technicznego w transporcie:  

 • innowacje w zakresie infrastruktury i środków transportu; 
 • innowacje usprawniające procesy transportowe i łańcuchy dostaw;
 • nowe koncepcje organizacji i zarządzania transportem;  
 • innowacyjne źródła finansowania w transporcie
 • zastosowanie ICT w transporcie.

III. Przedsiębiorstwa transportowe - uwarunkowania przetrwania i przesłanki rozwoju: 

 • efektywność gospodarowania przedsiębiorstw transportowych;
 • zachowania przedsiębiorstw transportowych na rynku;
 • specjalizacje organizatorskie i operatorskie przedsiębiorstw transportowych;
 • uwarunkowania funkcjonowania i  modele funkcjonalne przedsiębiorstw transportowych;
 • społeczna odpowiedzialność biznesu w transporcie.

IV. Mobilność miejska:

 • Zachowania transportowe mieszkańców miast;
 • Organizacja transportu publicznego w miastach;
 • Rozwiązania na rzecz ograniczenia wykorzystania samochodu osobowego;
 • Mobilność współdzielona;
 • Transport w koncepcji inteligentnych miast.

V. Celem sesji dla doktorantów i asystentów jest rozpowszechnianie wyników badań naukowych w powyższych obszarach tematycznych prowadzonych przez naukowców nieposiadających stopnia doktora.