Opłata konferencyjna

 

 Opłata konferencyjna:

1 100 zł

Opłata dla doktorantów i asystentów :

800 zł

Publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji:

600 zł

Opłata dla współautorów:

800 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • recenzję referatów,
  • wydruk publikacji w Zeszytach Naukowych lub w Springer Conference Proceedings,
  • przerwy kawowe i obiady,
  • uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji,
  • wyjazd studyjny "Gdańsk - różne oblicza miasta"

 

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 15 marca 2018 r.


Dojazd i zakwaterowanie na koszt własny.

 

Konto konferencji:

 

Bank PeKaO IV O/Gdańsk
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Z dopiskiem: K319-18 TranSopot2018, Imię i nazwisko