Opłata konferencyjna

 

 Opłata konferencyjna:

1 100 zł

Opłata dla doktorantów i asystentów :

800 zł

Publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji:

600 zł

Opłata dla współautorów:

800 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • recenzję referatów,
  • przerwy kawowe i obiady,
  • uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji,
  • wyjazd studyjny na Wybrzeże Słowińskie (w programie Łeba, ruchome wydmy, Słowiński Park Narodowy) w drugim dniu konferencji

 

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 31 marca 2019 r.


Dojazd i zakwaterowanie na koszt własny.

 

Konto konferencji:

 

Bank PeKaO IV O/Gdańsk
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Z dopiskiem: K319-19 TranSopot2019, Imię i nazwisko