Opłata konferencyjna

 

 Opłata konferencyjna:

1 000 zł

Opłata dla doktorantów i asystentów :

700 zł

Opłata dla współautorów:

800 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w konferencji,
  • materiały konferencyjne,
  • recenzję referatów,
  • przerwy kawowe i obiady,
  • uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji,
  • wycieczkę po Gdyni w pierwszym dniu konferencji

 

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 10 września 2020 r.


Dojazd i zakwaterowanie na koszt własny.

 

Konto konferencji:

 

Bank PeKaO IV O/Gdańsk
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Z dopiskiem: 512-3000-K30F-20 TranSopot2020, Imię i nazwisko