Rok 1992

„Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego”

W pierwszych latach polskiej transformacji społeczno-gospodarczej pojawiło się wiele problemów w różnych sektorach gospodarki, związanych głównie z nieprzystosowaniem ich do nowoczesnego systemu gospodarowania w oparciu o zasady wolnorynkowe. Problemy nie ominęły również sektora transportu, który odbiegał w wielu aspektach funkcjonalnych od swoich odpowiedników w krajach Europy Zachodniej. Zarówno teoretyków, jak i praktyków transportu coraz częściej zajmowały dyskusje nad włączeniem Polski do europejskiego systemu transportowego. Zagadnienie to zainspirowało wiele środowisk do bardziej zorganizowanych i kompleksowych rozważań. Pierwsze spotkanie na ten temat, z 1992 roku, organizowane było jeszcze przez Katedry Transportu Lądowego. W ramach tego seminarium naukowego zaprezentowanych zostało sześć referatów.

 

  • Jan Burnewicz, Polscy przewoźnicy na rynku transportowym EWG
  • Andrzej Ruciński, Danuta Rucińska, Program dostosowawczy polskiego transportu lotniczego do norm i standardów EWG
  • Jan Majewski, Krzysztof Szałucki, Zachowanie przedsiębiorstw transportu samochodowego w gospodarce rynkowej
  • Zdzisław Kordel, Alicja Leszczyńska, Henryk Woźniak, Aktualne problemy logistyki międzynarodowej w relacji Polska-Niemcy
  • Stanisław Miecznikowski, Lech Szychliński, Kierunki przekształceń kolei europejskiej a możliwości dostosowawcze PKP
  • Włodzimierz Rydzkowski, Krystyna Wojewódzka-Król, Możliwości włączenia polskiej żeglugi śródlądowej do europejskiego systemu transportowego