Rok 1993

„Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego”, część II

Tematyka włączania Polski do europejskiego systemu transportowego była ciągle aktualna, więc postanowiono w 1993 roku, kontynuować dyskusję podjętą rok wcześniej. W ramach seminarium zaprezentowano siedem referatów. 

 

  • Włodzimierz Rydzkowski, Krystyna Wojewódzka-Król, Wybrane problemy polityki transportowej w procesie dostosowania do europejskiego systemu transportowego
  • Krzysztof Szałucki, Międzynarodowe organizacje gospodarcze na polskim rynku transportowym – warunki wejścia i ekspansji
  • Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Stanisław Miecznikowski, Katarzyna Hebel, Przekształcenia własnościowe w transporcie pasażerskim jako czynnik warunkujący integrację z Europejską Wspólnotą Gospodarczą
  • Elżbieta Adamowicz, Barbara Pawłowska, Aleksandra Koźlak, Konkurencyjność firmy na europejskim rynku transportowym
  • Mirosław Chaberek, Cezary Mańkowski, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie transportowym jako narzędzie oceny efektywności ekonomicznej usług przewozowych wg rynków
  • Zdzisław Kordel, Problemy współpracy transportowej Polski z Niemcami
  • Ryszard Rolbiecki, Przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja w transporcie wodnym śródlądowym (komunikat)