Rok 1994

„Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego”, część III

Na konferencji przedstawiono następujące referaty:

  • Hildegarda Galińska, Krystyna Wojewódzka-Król, Przesłanki włączenia polskiej żeglugi śródlądowej do europejskiego systemu transportowego
  • Włodzimierz Rydzkowski, Ryszard Rolbiecki, Wybrane problemy przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej w procesie dostosowania do wymogów europejskich
  • Zdzisław Kordel, Instrumenty polityki transportowej Polski w kształtowaniu warunków funkcjonowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w przewozach międzynarodowych
  • Katarzyna Hebel, Stanisław Miecznikowski, Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Lech Szychliński, Olgierd Wyszomirski, Przesłanki i bariery włączenia polskiego transportu pasażerskiego do europejskiego systemu transportowego
  • Jan Burnewicz, Barbara Pawłowska, Korzyści i koszty z dostosowania polskiego transportu do Unii Europejskiej
  • Krzysztof Szałucki, Kapitałowe ograniczenia rozwoju transportowej obsługi polskiego handlu zagranicznego