Rok 1995

„Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego”, część IV

Na konferencji przedstawiono następujące referaty:

  • Waldemar Grzywacz, Uwagi do dokumentu MTiGM pt.”Polityka transportowa”
  • Krzysztof Szałucki, Polityka przekształceń funkcjonalnych transportu
  • Zygmunt Krasucki, Tendencje i kierunki przemian we współczesnym transporcie światowym – zarys problemów
  • Tadeusz Szczepaniak, Przyczynek do rozważań o polskiej polityce transportowej w odniesieniu do żeglugi i portów morskich
  • Zdzisław Kordel, Sterowanie przez politykę transportową Polski przewozami międzynarodowymi ładunków transportem samochodowym
  • Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Program dostosowawczy polskiego transportu lotniczego do warunków współpracy gospodarczej w Europie w świetle opracowania „Polityka transportowa”
  • Włodzimierz Rydzkowski, Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki, Uwagi dotyczące miejsca żeglugi śródlądowej w „Polityce transportowej”
  • Katarzyna Hebel, Stanisław Miecznikowski, Olgierd Wyszomirski, Integracja pasażerskiego transportu regionalnego jako warunek jego europeizacji
  • Monika Bąk, Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej i jej wpływ na rozwój turystyki