Rok 1996

„Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego”, część V

Na konferencji przedstawiono następujące referaty:

  • Włodzimierz Rydzkowski, Krystyna Wojewódzka-Król, Wybrane problemy polityki transportowej Polski lat dziewięćdziesiątych
  • Katarzyna Hebel, Stanisław Miecznikowski, Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Olgierd Wyszomirski, Przemiany na rynku transportu pasażerskiego w Polsce
  • Zdzisław Kordel, Mirosław Chaberek, Andrzej Jezierski, Ocena stanu realizacji, współpracy i dostosowania transportu Polski z Unią Europejską
  • Juliusz Engelhardt, Problemy dostosowania polskiego ustawodawstwa w zakresie transportu kolejowego do standardów Unii Europejskiej
  • Zygmunt Krasucki, Przebrażenia we współczesnym transporcie kolejowym – z doświadczeń krajów gospodarczo rozwiniętych
  • Jan Burnewicz, Opóźnienie realizacji polityki dostosowania polskiego transportu do Unii Europejskiej
  • Krzysztof Szałucki, Czynniki kształtujące zdolności adaptacyjne polskich przedsiębiorstw transportowych do wymogów rynku UE