Rok 1997

„Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego”, część VI

Na konferencji przedstawiono następujące referaty:

 • Danuta Rucińska, Europejski transport nie zaczeka
 • Jan Burnewicz, Transport w Narodowej Strategii Integracji
 • Waldemar Grzywacz, Kontrowersje wokół dokumentu „Polityka transportowa”
 • Krystyna Wojewódzka-Król, Kontrowersje wokół rozwoju transportu kombinowanego kolejowo-samochodowego
 • Włodzimierz Rydzkowski, Kontrowersje związane z budową autostrad w Polsce
 • Tadeusz Matyla, Problemy likwidacji linii nierentownych i możliwość wykorzystania zbędnej infrastruktury przedsiębiorstwa PKP przez samorządy bądź inne podmioty gospodarcze
 • Andrzej Ruciński, Kontrowersje wokół organizacji i zarządzania transportem lotniczym
 • Olgierd Wyszomirski, Kontrowersje wokół organizacji i zarządzania transportem miejskim
 • Krzysztof Szałucki, Spór o charakter użyteczności publicznej produkcji przedsiębiorstw transportowych w Polsce
 • Mirosław Chaberek, Organizacyjno-gospodarcze i informacyjne płaszczyzny integracji międzynarodowych procesów logistycznych
 • Alicja Leszczyńska, Włodzimierz Rydzkowski, Rozwój usług logistycznych w Polsce
 • Stefan Abt, Wpływ logistyki na reorganizację transportu
 • Zdzisław Kordel, Wykorzystanie logistyki w integracji polskiego systemu transportowego z systemem transportowym Unii Europejskiej
 • Danuta Kempny, Danuta Kisperska-Moroń, Kształcenie logistyków dla potrzeb biznesu w uczelniach ekonomicznych i na wydziałach ekonomicznych uniwersytetów