Rok 1998

„Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego”, część VII

Publikacja zawierająca artykuły przygotowane z myślą o realizacji hasła głównego Konferencji została podzielona na dwie części poświęcone kolejno priorytetom polskiej polityki transportowej oraz logistyce w procesie integracji z Unią Europejską.

 

Część I. Priorytety polskiej polityki transportowej

 • Danuta Rucińska, Wiodące zagadnienia polskiej polityki transportowej u schyłku XX wieku
 • Krystyna Wojewódzka-Król, Kształtowanie proekologicznej struktury gałęziowej systemów transportowych
 • Andrzej Ruciński, Podstawowe cele polityki transportu lotniczego
 • Olgierd Wyszomirski, Priorytety polityki transportowej miast
 • Krzysztof Szałucki, Polityka finansowa i fiskalna wobec przedsiębiorstw transportowych – uczestników rynków otwartych
 • Jan Burnewicz, Najtrudniejsze obszary negocjacji transportowych Polski z Unia Europejską

 

Część II. Logistyka w procesie integracji z Unią Europejską

 • Mirosław Chaberek, Integrujące i koordynujące funkcje informacji w systemach logistycznych
 • Stefan Abt, Potrzeba budowy platformy logistycznej w Polsce
 • Stanisław Krawczyk, Bazy transportowe w małych firmach dystrybucyjnych – wspomaganie decyzji transportowych
 • Alicja Leszczyńska, Kierunki przemian w łańcuchach logistycznych
 • Zdzisław Kordel, Bariery wykorzystania logistyki w przewozach międzynarodowych
 • Michał Zająkała, Jak przygotować logistyków do pracy na wymagającym rynku światowym