Rok 1999

„Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego”, część VIII

Konferencja w 1999 roku  odbywała się pod hasłem: „Rozwój infrastruktury transportu”. W materiałach konferencyjnych, obok artykułów zaprezentowanych na konferencji  znalazł się obszerny materiał poświęcony założeniom programowym Kongresu „Transport 2000”, który był planowany na maj 2000 roku w Krakowie.

 • Krystyna Wojewódzka-Król, Infrastruktura transportu czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy Polski i integrację z Unią Europejską
 • Włodzimierz Rydzkowski, Rozwój polskiej infrastruktury transportowej w świetle programu TINA
 • Jan Burnewicz, Monika Bąk, Dostosowanie zarządzania siecią drogową w Polsce do wymogów integracji europejskiej i rozwoju samorządu terytorialnego
 • Zdzisław Kordel, Centrum dystrybucji w organizacji łańcucha dostaw
 • Danuta Rucińska, Infrastruktura transportu w świetle potrzeb i rozwoju regionu gdańskiego
 • Krzysztof Szałucki, Prawne i praktyczne uwarunkowania pozyskiwania źródeł finansowania rozwoju infrastruktury drogowej przez gminy
 • Olgierd Wyszomirski, Kształtowanie rozwoju infrastruktury transportu miejskiego w warunkach rozwoju motoryzacji indywidualnej
 • Stanisława Zamkowska, Anna Mężyk, Aspekty historyczne kształtowania infrastruktury transportowej w Polsce i ich skutki dla zrównoważonego rozwoju kraju
 • Roman Turkiewicz, Ryszard Sikora, Udostępnianie linii kolejowych przewoźnikom kolejowym – dokonania, zamierzenia przyszłościowe
 • Wojciech Łakomski, Drugi terminal kontenerowy w polskich portach – konieczność czy potrzeba
 • Elżbieta Marciszewska, Regionalne porty lotnicze a integracja europejska
 • Port Lotniczy Gdańsk – Trójmiasto, Informacja o Porcie Lotniczym Gdańsk - Trójmiasto
 • Grażyna Rosa, Infrastruktura transportu Szczecina elementem integracji z europejskim systemem transportowym