Rok 2002

XI Międzynarodowa Konferencja Katedr Transportu i Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego „Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Współpraca i konkurencja transportu w poszerzonej Europie”

Publikacja konferencyjna  została podzielona na cztery części:

•Referaty wprowadzające, dotyczące zagadnień ogólnych, nie transportowych;

•Ewolucja procesu negocjacyjnego Polski z Unią Europejską w obszarze transportu; 

•Problemy współpracy i konkurencji na europejskim rynku transportowym; 

•Transport kombinowany w poszerzonej Europie oraz logistyczne uwarunkowania integracji z Unią Europejską.

 

Część I. Referaty wprowadzające

 • Andrzej Stępniak, Strategia członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 • Anna Zielińska-Głębocka, Otwarta metoda koordynacji – nowa forma kształtowania europejskich polityk gospodarczych w Unii Europejskiej
 • Maciej Mindur, Próba oceny rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w latach 1990-2000 a proces integracji z państwami Unii Europejskiej

  

Część II. Ewolucja procesu negocjacyjnego Polski z Unią Europejską w obszarze transportu

 • Jan Burnewicz, Sprzeczności w procesie dostosowania polskiego transportu do Unii Europejskiej
 • Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki, Problemy dostosowania transportu wodnego śródlądowego do standardów Unii Europejskiej
 • Barbara Kos, Anita Mutwil, Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych w procesie adaptacji do jednolitego rynku europejskiego
 • Jan Długosz, Zgodność polskich wyrobów z dyrektywami Unii Europejskiej a popyt na przewozy

  

Część III. Problemy współpracy i konkurencji na europejskim rynku transportowym

 • Stanisław Dziadek, Maria Michałowska, Rola transportu w integracji regionów przygranicznych Polski w warunkach gospodarki rynkowej
 • Janusz Żurek, Konkurencyjność polskiej żeglugi morskiej na rynku europejskim
 • Andrzej Ruciński, Współpraca i konkurencja transportu lotniczego w poszerzonej Europie
 • Janusz Neider, Usługi spedycyjne w perspektywie powiększenia Unii Europejskiej
 • Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski, Konkurencja i współpraca w lokalnym transporcie pasażerskim w poszerzonej Unii Europejskiej
 • Danuta Rucińska, Kultura marketingowa a sukces polskich przedsiębiorstw transportowych w poszerzonej Europie
 • Tadeusz Dyr, Strategia jako proces kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw pasażerskiego transportu zbiorowego
 • Mirosław Krajewski, Finansowe perspektywy przedsiębiorstw transportowych w poszerzonej Europie (główne problemy)
 • Juliusz Engelhardt, Dostosowanie systemu opłat za udostępnienie linii kolejowych w Polsce do wymagań Unii Europejskiej
 • Mirosław Chaberek, Wiesław Jarosiewicz, Kierunki kształtowania systemu opłat za udostępnienie infrastruktury kolejowej oraz finansowanie jej rozwoju w kontekście polityki transportowej kraju
 • Stanisław Miecznikowski, Marcin Wołek, Rewitalizacja kolei w polityce transportowej Unii
 • Wojciech Miotke, Andrzej Szulc, Transport samochodowy w Polsce w przeddzień wstąpienia do Unii Europejskiej
 • Bożena Grad, Przedsiębiorstwa transportowe PKS w procesie zmian rynku przewozów pasażerskich autobusowych i dostosowania regionu do Unii Europejskiej
 • Krzysztof Szałucki, Ocena mechanizmów i skutków ograniczania dostępności polskich przewoźników samochodowych do wspólnego rynku transportowego
 • Elżbieta Adamowicz, Teresa Kamińska, Konkurencyjność transportu drogowego w ujęciu „pięciu sił” M.E.Portera

 

 Część IV. Transport kombinowany w poszerzonej Europie i logistyczne uwarunkowania integracji z Unią Europejską

 • Leszek Mindur, Transport kombinowany na rynkach Polski i Unii Europejskiej
 • Jerzy Wronka, Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju
 • Włodzimierz Rydzkowski, Logistyczne uwarunkowania procesu integracji Polski z Unią Europejską
 • Halina Brdulak, Logistyka wartości dodanej. Współpraca w e-łańcuchach
 • Zdzisław Kordel, Wpływ logistyki na integrację transportu samochodowego
 • Przemysław Borkowski, Zastosowania metody wartości narażonej na ryzyko (Value at Risk) w ocenie ryzykowności działalności firm transportowych
 • Wiktor Myronenko, Rozwój transportu kombinowanego w kierunku Ukraina - Polska 
 • Port Gdańsk - informacja