Rok 2003

XII Międzynarodowa Konferencja Katedr Transportu i Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego „Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Wykorzystanie funduszy unijnych”

Dyskusje odbywające się w ramach konferencji z 2003 roku prowadzone były na temat wykorzystania funduszy unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

•możliwości finansowania polskich inwestycji transportowych w kontekście uzgodnień w Kopenhadze; 

•oceny wykorzystania dotychczasowej unijnej pomocy finansującej rozwój polskiego transportu; 

•oceny wpływu pomocy unijnej na sektor transportu.

 

Część I. Możliwości finansowania inwestycji w Polsce w świetle uzgodnień kopenhaskich

 • Małgorzata Kałużyńska, Możliwości finansowania inwestycji infrastruktury transportowej w Polsce w świetle uzgodnień kopenhaskich
 • Jan Burnewicz, Pomoc finansowa Unii Europejskiej w zakresie rozwoju polskiej infrastruktury transportowej – warunki i efekty
 • Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki, Warunki dostępu do środków pomocowych Unii Europejskiej w świetle aktualnych problemów rozwoju infrastruktury transportu w Polsce
 • Danuta Marciniak-Neider, Wykorzystanie funduszy unijnych na kształcenie w wyższych uczelniach na przykładzie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
 • Jan Bogusławski, Program modernizacji i budowy infrastruktury transportu oraz strategia jego wdrażania jako warunek wykorzystania pomocy Unii Europejskiej
 • Laurent Giuhery, Regionalization of Railway Regional Passenger Transport in France: Challenges and Limits
 • Elżbieta Marciszewska, Wsparcie Unii Europejskiej dla sektora lotniczego w Polsce
 • Marianna Kotowska-Jelonek, Beata Zagożdżon, Możliwości wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej w finansowaniu infrastruktury kolejowej w Polsce w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Stanisław Szwankowski, Ocena wykorzystania funduszy unijnych w polskich portach morskich
 • Teresa Kamińska, Elżbieta Adamowicz, Europejski Bank Inwestycyjny w finansowaniu rozwoju transportu

 

Część II. Ocena wykorzystania dotychczasowej pomocy unijnej

 • Bożena Grad, Transport regionalny w świetle możliwości i wykorzystania pomocy unijnej
 • Elżbieta Załoga, Tomasz Kwarciński, Wykorzystanie zagranicznych funduszy pomocowych w rozwoju infrastruktury transportu drogowego województwa zachodniopomorskiego
 • Włodzimierz Rydzkowski, Małgorzata Wach-Kloskowska, Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych na inwestycje infrastruktury transportowej w województwie pomorskim
 • Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Inicjatywa wspólnotowa INTERREG jako źródło finansowania projektów i studiów nad rozwojem transportu w regionie pomorskim
 • Maria Michałowska, Wpływ funduszy unijnych na rozwój transportu w regionach przygranicznych (na przykładzie pogranicza polsko-czeskiego)
 • Tomasz Dołęgowski, Via Baltica i jej finansowanie
 • Tadeusz Dyr, Pomoc publiczna na rynku regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce na tle polityki Unii Europejskiej
 • Maciej Mindur, Rola wojewódzkich rezydentów w realizacji regionalnych strategii rozwoju finansowanych z funduszy Unii Europejskiej

  

Część III. Wpływ pomocy unijnej na sektor transportu w ocenie nauki i praktyki

 • Andrzej Letkiewicz, Beata Majecka, Jagienka Rześny-Cieplińska, Krzysztof Szałucki, Systemowe uwarunkowania wykorzystywania pomocy unijnej przez przedsiębiorców publicznych w transporcie
 • Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski, Wykorzystanie programu CIVITAS TELLUS do kształtowania zrównoważonego rozwoju transportu w miastach europejskich
 • Stanisław Miecznikowski, Marcin Wołek, Zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w regionalnych przewozach kolejowych: krok w kierunku Unii Europejskiej
 • Zdzisław Kordel, Janusz Łacny, Polski transport drogowy na rynku poszerzonej Unii Europejskiej a możliwości rozwoju jego współpracy z krajami w niej niezrzeszonymi
 • Mirosław Krajewski, Oczekiwania polskich przedsiębiorstw transportowych w ramach pomocy finansowej Unii Europejskiej
 • Hildegarda Galińska, Dorota Książkiewicz, Źródła finansowania inwestycji ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem środków pomocowych Unii Europejskiej
 • Wiktor Myronenko, W. Gaba, Władysław Galicki, Reorganizacja pracy stacji rozrządowych i technologii przewozu ładunków na kolejach ukraińskich