Rok 2006

XV Konferencja Katedr Transportu i Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego „Nowa jakość transportu i logistyki po akcesji do Unii Europejskiej”

Wstąpienie Polski w struktury unijne znacząco wpłynęło na przemiany jakościowe w polskim transporcie. Temat ten stał się przedmiotem dyskusji na kolejnej (piętnastej) Konferencji Naukowej organizowanej na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie. Publikacja, która zawierała artykuły nadesłane na konferencję Nowa jakość polskiego transportu i logistyki po akcesji do Unii Europejskiej, pod red. D.Rucińskiej i E.Adamowicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego, nr 34 została podzielona na trzy części.

 

Część I. Nowa jakość polskiego transportu i logistyki – kontekst dostosowawczy

 • Jan Burnewicz, Polski transport po akcesji do Unii Europejskiej
 • Maciej Mindur, Uwarunkowania rozwoju transportu w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
 • Stanisław Kwaśniowski, Mateusz Zając, Transport kombinowany w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
 • Mirosław Antonowicz, Henryk Zielaskiewicz, Determinanty rozwoju transportu kombinowanego w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
 • Krystyna Wojewódzka-Król, Przebieg procesów dostosowania infrastruktury transportu drogowego do standardów Unii Europejskiej
 • Zdzisław Kordel, Problemy infrastruktury logistycznej w Polsce w kontekście wspólnego rynku Unii Europejskiej
 • Ryszard Rolbiecki, Przesłanki i bariery wykorzystania kapitału prywatnego w procesie finansowania infrastruktury transportu w Polsce
 • Grażyna Karwacka, Zaangażowanie funduszy unijnych w rozwój polskiej infrastruktury transportowej
 • Grażyna Wolska, Wpływ działań liberalizacyjnych na rozwój polskiego rynku usług kurierskich
 • Paweł Lesiak, Zmiany organizacji międzynarodowych samochodowych przewozów ładunków wykonywanych przez polskich przewoźników po 1 maja 2004 roku
 • Joanna Fryca, Beata Majecka, Rynek pracy w transporcie drogowym po wejściu Polski do Unii Europejskiej
 • Joanna Liszek, Andrzej Letkiewicz, Audyt wewnętrzny – nowa formuła funkcjonowania polskiego transportu w Unii Europejskiej
 • Hubert Igliński, Koleje dużych prędkości w Polsce – utopia czy nieodległa rzeczywistość

 

Część II. Nowa jakość polskiego transportu i logistyki – kontekst rynkowy i regionalny

 • Janusz Figura, Jakość usług wyznacznikiem pozycji na rynku transportowym Unii Europejskiej
 • Elżbieta Załoga, Czynniki determinujące jakość polskiego transportu 
 • Danuta Rucińska, Determinanty kształtowania jakości usług transportowych w warunkach wspierania konkurencyjności
 • Halina Brdulak, Wpływ jakości procesów w logistycznym łańcuchu dostaw na poziom satysfakcji klienta
 • Tomasz Kwarciński, Preferencje klientów jako czynnik zmian w transporcie
 • Elżbieta Marciszewska, Nowa jakość usług lotniczych a wiązki wartości dla klienta
 • Dariusz Kaliński, Usługi przewoźników niskokosztowych – nowa jakość na polskim rynku lotniczym
 • Dariusz Tłoczyński, Konkurencja na rynku usług transportu lotniczego jako skutek polityki otwartego nieba
 • Marek Grzybowski, Strategie marketingowe portów na Bałtyku
 • Andrzej Massel, Techniczne i organizacyjne czynniki wzrostu konkurencyjności kolejowych przewozów towarowych
 • Bożena Grad, Polityka transportowa regionu czynnikiem adaptacji rynkowej podmiotów regionalnych i konkurencyjności regionu
 • Tomasz Nowakowski, Bogusław Molecki, Założenia do projektowania systemów transportu regionalnego – przykład Dolnego Śląska
 • Elżbieta Adamowicz, Fundusze unijne w kształtowaniu nowej jakości infrastruktury transportowej województwa pomorskiego
 • Andrzej Ruciński, Koncepcja budowy i funkcjonowania pomorskiego węzła lotniczego
 • Leszek Mindur, Grzegorz Szyszka, Ekonomiczne uwarunkowania budowy i eksploatacji zintegrowanego centrum logistycznego
 • Przemysław Borkowski, Model oceny regionalnej peryferyjności transportowej Polski na przykładzie kolejowych i lotniczych przewozów pasażerskich

 

Część III. Nowa jakość polskiego transportu i logistyki – kontekst praktyczny

 • Mirosław Krajewski, Jagienka Rześny-Cieplińska, Aleksandra Szuścicka, Wiarygodność finansowa małych i średnich przedsiębiorstw transportowych w świetle dążeń proceduralnych Unii Europejskiej
 • Tomasz Kochański, System planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Maciej Stajniak, Strategie logistyczne przedsiębiorstw  w Wielkopolsce w aspekcie integracji europejskiej
 • Roman Czaplewski, Tomasz Sondej, Anna Drab-Kurowska, Model systemu logistycznego Poczty Polskiej
 • Andrzej Jezierski, Adam Mytlewski, Kierunki rozwoju obsługi logistycznej dystrybucji paliw w Polsce – raport z badań
 • Izabela Dembińska-Cyran, CIVITAS – wyrazem potrzeby propagowania ekologicznego wymiaru jakości transportu w miastach Unii Europejskiej
 • Robert Tomanek, Charakterystyka systemów taryfowych transportu miejskiego w największych miastach Europy
 • Krzysztof Grzelec, Katarzyna Hebel, Bilet elektroniczny – nowa jakość dla pasażerów komunikacji miejskiej
 • Krzysztof Grzelec, Hubert Kołodziejski, Marcin Wołek, Olgierd Wyszomirski, Regularny transport wodny w obsłudze miast i gmin Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej – nowa jakość transportu
 • Andrzej Szulc, Międzynarodowe sieci spedycyjne jako alternatywa dla ponadnarodowych przedsiębiorstw z branży TSL – na przykładzie CFN ALLIANCE
 • Paweł Gałka, Wpływ umów offsetowych na branżę transportową w Polsce – studium przypadku na podstawie umowy offsetowej między Rzeczpospolitą Polską a Lockheed Martin Corporation
 • Monika Bąk, Barbara Pawłowska, Tendencje na rynku paliw zagrożeniem dla rozwoju transportu w Europie