Rok 2007

INTRALOG 2007 „Nowe trendy w transporcie i logistyce. Symbioza transportu i ekologii ”

W 2007 roku odbyła się XVI z kolei konferencja Katedr Transportu i Logistyki w Sopocie – tym razem pod zmienionym tytułem INTRALOG. Tematem przewodnim tego spotkania była wymiana poglądów w dziedzinie najnowszych trendów rozwoju transportu i logistyki. Artykuły zgłoszone na konferencje zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego, nr 36, pod red. D.Rucińskiej i E.Adamowicz, pt. Nowe trendy w transporcie i logistyce. Publikacja zawierała trzy części. 

 

Część I. Nowa jakość współczesnego transportu

 • Ryszard Rolbiecki, Potencjał infrastrukturalny regionów w świetle idei zrównoważonego rozwoju
 • Bożena Grad, Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów konkurencyjności regionalnego transportu pasażerskiego
 • Grażyna Wolska, Problemy rozwoju polskiego rynku usług pocztowych jako części rynku komunikacyjnego
 • Dariusz Tłoczyński, E-ticket. Nowy trend w pasażerskim transporcie lotniczym
 • Andrzej Jezierski, Kształtowanie systemów transportowych współczesnych metropolii
 • Aleksandra Koźlak, Poprawa jakości komunikacji publicznej czynnikiem sprzyjającym proekologicznym zachowaniom użytkowników transportu
 • Katarzyna Hebel, Nowe trendy w preferencjach i zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców miast na przykładzie Gdyni
 • Hubert Igliński, Problem kongestii transportowej w Poznaniu
 • Krzysztof Woś, Turystyka wodna granicznego odcinka rzeki Odry

 

Część II. Systemy transportowe ładunków wobec wyzwań współczesnego biznesu

 • Zdzisław Kordel, Krystyna Senator-Bentkowska, Rola transportu samochodowego w łańcuchach dostaw po akcesji Polski do Unii Europejskiej
 • Wojciech Miotke, Jagienka Rześny-Cieplińska, Andrzej Szulc, Bezpieczeństwo przewozów wyznacznikiem jakości w transporcie drogowym
 • Paweł Lesiak, Związki transportu towarowego z rozwojem gospodarczym a decoupling
 • Tadeusz Dyr, Inwestycje taborowe jako czynnik rewitalizacji pasażerskiego transportu kolejowego

 

Część III. Nowe trendy w logistyce

 • Andrzej Bujak, Uwarunkowania i kierunki transformacji logistyki początku XXI wieku
 • Maciej Mindur, Tendencje zmian w lokalizacji centrów gospodarczych w wymianie towarowej i przewozach na świecie
 • Mirosław Antonowicz, Bartosz Prudzicz, Regulacja i logistyka w kolejowym transporcie towarowym
 • Stanisław Kwaśniowski, Tomasz Nowakowski, Mateusz Zając, Analiza niezawodności transportu intermodalnego w Polsce
 • Beata Szymanowska, Możliwości budowy centrum logistycznego w Porcie Gdynia na podstawie analiz i prognoz – nowa wartość