O konferencji

 

KONFERENCJA NAUKOWA


WYZWANIA ROZWOJU TRANSPORTU
W XXI WIEKU

 

 


Sopot, 22-23 października 2020 r.

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w

 

 

Konferencji Naukowej TranSopot 2020 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wiekuKonferencja jest kontynuacją spotkań, organizowanych od 1992 r., poświęconych kierunkom rozwoju sektora transportu, których celem jest wymiana poglądów i dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju transportu, upowszechnianie wyników badań własnych i dyskusja nad nowymi kierunkami badawczymi oraz integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży TSL. W tegorocznej edycji konferencji chcielibyśmy również zaproponować specjalnie dedykowaną sesję dla doktorantów i asystentów, która ma na celu rozpowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych przez naukowców nieposiadających stopnia doktora.