O konferencji

 

KONFERENCJA NAUKOWA


WYZWANIA ROZWOJU TRANSPORTU
W XXI WIEKU

 
ODWOŁANA

 

Szanowni Państwo,

Z przykrością musimy poinformować, że Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 zostały zawieszone do odwołania wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.

W związku z powyższym jesteśmy zmuszeni odwołać konferencję Transopot 2020 planowaną w dniach 22-23 października 2020 roku. Nasze spotkania organizowane od 1992 r., poświęcone  są kierunkom rozwoju sektora transportu. Ich celem od początku konferencji jest wymiana poglądów i dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju transportu, upowszechnianie wyników badań własnych i dyskusja nad nowymi kierunkami badawczymi oraz integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży TSL. Trudno sobie wyobrazić przeniesienie tej formuły na formę online.

Mając na uwadze niepewność co do dalszego przebiegu pandemii, nie możemy zaproponować już dzisiaj nowej daty konferencji. Jednocześnie chcemy zapewnić, iż jak tylko sytuacja na to pozwoli zaprosimy Państwa do Sopotu na konkretny termin w 2021 roku.

 

 Komitet OrganizacyjnyKonferencja Naukowa TranSopot 2020 - Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku


Konferencja jest kontynuacją spotkań, organizowanych od 1992 r., poświęconych kierunkom rozwoju sektora transportu, których celem jest wymiana poglądów i dyskusja nad współczesnymi kierunkami rozwoju transportu, upowszechnianie wyników badań własnych i dyskusja nad nowymi kierunkami badawczymi oraz integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych z branży TSL. W tegorocznej edycji konferencji chcielibyśmy również zaproponować specjalnie dedykowaną sesję dla doktorantów i asystentów, która ma na celu rozpowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych przez naukowców nieposiadających stopnia doktora.